Projekt brunnen: idé

Vårt sommarställe på Fårö ligger väldigt nära vattnet. Varje år måste vi kolla vattennivån i brunnen. Det är alltid oro över om det finns tillräckligt med vatten i den och om det rinner till i rätt takt. Det är lite meckigt att mäta nivån, så vi gör det inte så ofta. Brunnslocket är rätt tungt. Förra året tänkte jag att man kanske skulle kunna göra en egen mätare med hjälp av en Arduino. Idén var att använda en ultraljudssensor för att mäta avståndet till vattenytan. Då man sen räkna ut hur mycket vatten som finns i brunnen. Den skulle även kunna logga mätvärdena så man kan se hur nivån förändras över ett dygn.

Skissen

Arduinon är ett litet kretskort med en microcontroller. Den har digitala in- och utgångar och analoga ingångar. Med den kan man koppla in olika elektroniska komponenter för att bygga sin egen apparat. Man skriver sitt program på datorn och laddar sen över det via USB. Det är en open source-plattform så man kan löda sin egen från scratch, men enklast är att köpa en färdig. Jag köpte min från Electrokit. Bra priser och snabba på att leverera.

Arduino Duemilanove

Innan semestern skaffade jag komponenter för apparaten. Det finns massa olika ultraljudssensorer att välja på. Folk använder det för bland annat robotprojekt. Jag valde PING))) från Parallax. Den är väldigt enkel att använda. Har bara en extra kontakt förutom strömkontakterna. Den skickar ut en ultraljudssignal och talar sen om när ekot studsat tillbaka. Tiden det tog för ljudet att studsa tillbaka använder man för att räkna ut hur långt avståndet är i cm.

PING)))

LCD-display köpte jag först en som inte funkade med Arduino. Den använde ett annat protokoll än det som dom flesta tydligen använder sig av. Vissa saker får man lära sig den hårda vägen. Beställde en av en annan typ och den funkade på en gång. Det kändes mycket stort när den visade ”Pineapple”. Använde mig av exemplet: Wiring up an LCD to an Arduino. Mycket roligare att skriva ”pineapple” än ”hello world”. Jag ska fortsätta med det i framtiden.